Leer más en: http://www.ccma.cat/324/els-examinadors-de-transit-desconvoquen-la-vaga-despres-de-cinc-mesos-daturades/noticia/2826422/